Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2023 e-Member Card Latest Activities Services Upcoming Event หมวดหมู่ข่าวสาร 1 หมวดหมู่ข่าวสาร 2 หมวดหมู่ข่าวสาร 3 หมวดหมู่ข่าวสาร 4

สมัครโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีกับ ส.อ.ท. ประจำปี 2567

Register Now สมัครโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีกับ ส.อ.ท. ประจำปี 2567 เฟส 3 เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกประเภทสามัญ – โรงงาน (สน.) เท่านั้น ขยายเวลาเปิดรับสมัคร เฟส 3 : วันนี้ – 30 มิ.ย. 67 (รอบสุดท้าย) ดำเนินการตรวจตั้งแต่ :

e-Member Card Market Place Promotion หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ข่าวสาร 1 หมวดหมู่ข่าวสาร 2 หมวดหมู่ข่าวสาร 3 หมวดหมู่ข่าวสาร 4

Advisory Clinic  ขอรับคำปรึกษาการสำรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Walkthrough Survey)

Advisory Clinic  สมัครเข้าร่วมขอรับคำปรึกษาการสำรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Walkthrough Survey) วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม Golden City Rayong จังหวัดระยอง สมัครเข้าร่วมกิจกรรม … คลิก!! 📌ให้คำปรึกษา โดย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์รัตนาธิเบศร์

e-Member Card Market Place Promotion หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ข่าวสาร 1 หมวดหมู่ข่าวสาร 2 หมวดหมู่ข่าวสาร 3 หมวดหมู่ข่าวสาร 4

โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2566

เชิญชวนสมัครเข้าร่วม โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2566  กับ ส.อ.ท.   เปิดรับสมัครรอบเก็บตก ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้น! สมัครเข้าร่วมโครงการ_คลิกที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ (ทางออนไลน์) ทางเจ้าหน้าที่จะส่งแบบแจ้งรายการตรวจให้หลังจากได้รับการสมัคร (ทางอีเมล) รออีเมลยืนยันว่าได้รับรายการครบถ้วน พร้อมเจ้าหน้าที่จะจัดส่ง TOR ส่งสำเนา (สแกน) TOR ที่เซ็นแล้วกลับมายังเจ้าหน้าที่ และพร้อมจัดส่งใบเสนอราคาตรวจถัดไป ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับ

e-Member Card Market Place Promotion หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ข่าวสาร 1 หมวดหมู่ข่าวสาร 2 หมวดหมู่ข่าวสาร 3

🚩THANK YOU FOR Onsite Seminar : Beyond Investment in Binh Duong Province – Vietnam🌍✈

 จบไปแล้วกับกิจกรรม “สัมมนาฟรี บิ่งห์เยือง เมืองแห่งการลงทุนในเวียดนาม” ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา Seminar : Beyond Investment in Binh Duong Province – Vietnamพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 (เวลา 10.00 –

e-Member Card Market Place Promotion หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ข่าวสาร 1 หมวดหมู่ข่าวสาร 2 หมวดหมู่ข่าวสาร 3 หมวดหมู่ข่าวสาร 4

อบรมการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่นที่ 18 | Effective and Impressive English E-mail Communication #18📧📝

สมัครเข้าร่วมอบรม คลิก FTI & BM Privileges … สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิกประเภท สามัญ – โรงงาน (สน.)  รับส่วนลดสูงสุด 50%ภายใต้โครงการสิทธิ์ส่วนลดแทนเงินสด 30% จากค่าบำรุงสมาชิก ปี 65 อบรมการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่นที่ 18Effective and Impressive English E-mail