Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Advisory Clinic  สมัครเข้าร่วมขอรับคำปรึกษาการสำรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Walkthrough Survey)

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 – 17.00 น.

ณ โรงแรม Golden City Rayong จังหวัดระยอง

📌ให้คำปรึกษา โดย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์รัตนาธิเบศร์
📌เหมาะสำหรับ จป และ HR โรงงาน
📌จำกัดบริษัทละ 2 ท่าน
📌  **เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 11 พฤศจิกายน 2565** หรือจนกว่าจะเต็ม
♦ กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ประกอบการที่บริษัทตั้งอยู่ภาคตะวันออกและผู้ประกอบการที่สนใจ (ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)
♦ ขั้นตอน :
1) แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น
2) เข้ารับคำปรึกษาตามเวลานัดหมาย ที่ได้รับการแจ้งกลับผ่านอีเมล (รอทางเจ้าหน้าที่คอนเฟิร์มกลับทางอีเมลเท่านั้น)
ติดต่อ :
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณบี | คุณมั้งกี้
Call Center 1453 กด 3
Mobile 086-329-1975, -1978
E-mail : kamonpanh@fti.or.th, nisachons@fti.or.th
Share:

admin

administrator