Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2024 Health & Wellness

โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี กับ ส.อ.ท. 2568 – 2569

Register Now เชิญชวนสมัครเข้าร่วม โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี กับ ส.อ.ท. 2568 – 2569  เปิดรับสมัคร วันนี้ – 14 กันยายน 2567 นี้เท่านั้น!!สมัครโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีกับ ส.อ.ท. 2568 – 2569 เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกประเภทสามัญ – โรงงาน (สน.) เท่านั้น

2024 e-Member Card Health & Wellness

GREEBELL MEDICAL CLINIC

🩺 GREEBELL MEDICAL CLINICสหคลินิกกรีนเบลล์ (ทน11610) มอบส่วนลดทำกายภาพบำบัด 🧑🏻‍🦽❶ โปรแกรมรักษา 60 นาที ในราคา 1,500 บาท(จากปกติ 2,500 บาท)❷ โปรแกรมรักษา 90 นาที ในราคา 2,250 บาท(จากปกติ 3,500 บาท)❸ โปรแกรมรักษา 120

2024 e-Member Card Health & Wellness

โครงการตรวจสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ กับ ส.อ.ท. ประจำปี 67 | Senior Citizen Health Checkup with FTI 2024

ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ เฉพาะผู้สูงอายุ (55 ปีขึ้นไป) โครงการตรวจสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ กับ ส.อ.ท. ประจำปี 67(Senior Citizen Health Checkup with FTI) 2024 ผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือ กลุ่มอุตสาหกรรม เท่านั้น! เปิดรับสมัคร :  วันนี้ – 30 มิถุนายน

2024 e-Member Card Health & Wellness Market Place

Bangkok Smile Dental Clinic

👩‍🔬 บริการ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้!!! บริการถึงบริษัท ไม่ต้องสำรองจ่าย 💥โดย ➡ Bangkok Smile Dental Clinic🚨 สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เท่านั้น (diamond)เงื่อนไขการใช้บริการ– บริการ ตรวจสุขภาพฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน– จองคิวและตรวจภายใน ธันวาคม 2567– ขั้นต่ำ 20 ท่าน/ครั้ง

e-Member Card Health & Wellness

โรงพยาบาลไทยนครินท์ มอบส่วนลด 10%

🏥 โรงพยาบาลไทยนครินท์ (บางนา)มอบสิทธิประโยชน์ ให้กับสมาชิก ส.อ.ท. 💙 รับส่วนลด 10% 1. ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ ยาเฉพาะโรค)2. ค่าตรวจวินิฉัยและรักษาทางรังสีทั่วไป (X-Ray) ยกเว้นค่าตรวจวินิฉัยพิเศษทางรังสี3. ค่าตรวจวินิฉัยเทคนิคทางการแพทย์ (ยกเว้นค่าตรวจวินิฉัยพิเศษเทคนิคทางการแพทย์)4. ค่ากายภาพบำบัด5. ค่าห้องพักผู้ป่วย ค่าห้องสังเกตอาการ ค่าห้อง ICU ค่าห้อง CCU (ยกเว้นห้อง