Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ข่าวสาร 1

แจกวัคซีน…ฟรี ?? Vaccine mRNA สำหรับ แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว และครอบครัว | โครงการวัคซีนทางเลือก เพื่อช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจ กับ ส.อ.ท. (โครงการ 3)

แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน ฟรี FAQ ข้อมูลตอบข้อสงสัยวัคซีน โครงการวัคซีนทางเลือก เพื่อช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจ กับ ส.อ.ท. (โครงการ 3) 50,000 โดส เริ่มฉีดตั้งแต่ พ.ค. 65 ✅สำหรับ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เท่านั้น✅ ? วัคซีนฟรี สถานประกอบการรับผิดชอบค่าฉีด และค่าประกันการแพ้วัคซีนประมาณ 20 บ./โดส ?