Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมัครโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีกับ ส.อ.ท. ประจำปี 2567 เฟส 3

เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกประเภทสามัญ – โรงงาน (สน.) เท่านั้น

ขยายเวลาเปิดรับสมัคร เฟส 3 : วันนี้ – 30 มิ.ย. 67 (รอบสุดท้าย)

ดำเนินการตรวจตั้งแต่ : เดือนสิงหาคมธันวาคม 2567
สมัครร่วมโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2567 กับ ส.อ.ท. (เฟส 3)
🔰ฟรี ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 40,000 บาท
 

Scan for Register

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

  1.    บริษัทที่ยื่นแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จะ “ไม่สามารถขอยกเลิกเข้าร่วมได้” ยกเว้น กรณีราคาตรวจสุขภาพของโครงการฯมีราคารวมเฉลี่ยสูงกว่า ราคาของบริษัทที่ท่านจัดหาเองและจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่รับสิทธิประกันสังคมเท่านั้น (ปรับปรุงวันที่ 15 ก.พ. 66)
  2.    กรณีที่ท่านลงทะเบียนใน LINE OA @FTIHC เรียบร้อยแล้ว หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับทางไลน์ ภายใน 5 วันทำการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ มิฉะนั้น ทางโครงการฯ จะถือว่าไม่ได้รับเอกสารจากท่าน และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
  3.    บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยินยอมให้พนักงานตรวจสอบสิทธิ์และใช้สิทธิ์เบิกประกันสังคมของโครงการฯ (โปรดศึกษานโยบายของฝ่ายบุคคลของบริษัทท่าน ก่อนสมัคร)
Share:

admin

administrator