Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมัครโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีกับ ส.อ.ท. ประจำปี 2567 เฟส 2

เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกประเภทสามัญ – โรงงาน (สน.) เท่านั้น

ขยายเวลาเปิดรับสมัคร เฟส 2 : วันนี้ – 31 ม.ค. 67

ดำเนินการตรวจตั้งแต่ : เดือนมกราคมธันวาคม 2567
สิทธิประโยชน์พิเศษ
– ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2567
 

Scan for Register

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

  1.    บริษัทที่ยื่นแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จะ “ไม่สามารถขอยกเลิกเข้าร่วมได้” ยกเว้น กรณีราคาตรวจสุขภาพของโครงการฯมีราคารวมเฉลี่ยสูงกว่า ราคาของบริษัทที่ท่านจัดหาเองและจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่รับสิทธิประกันสังคมเท่านั้น (ปรับปรุงวันที่ 15 ก.พ. 66)
  2.    กรณีที่ท่านลงทะเบียนใน LINE OA @FTIHC เรียบร้อยแล้ว หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับทางไลน์ ภายใน 5 วันทำการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ มิฉะนั้น ทางโครงการฯ จะถือว่าไม่ได้รับเอกสารจากท่าน และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
  3.    บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยินยอมให้พนักงานตรวจสอบสิทธิ์และใช้สิทธิ์เบิกประกันสังคมของโครงการฯ (โปรดศึกษานโยบายของฝ่ายบุคคลของบริษัทท่าน ก่อนสมัคร)

โครงการตรวจสุขภาพฯ คณะทำงานโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Call Center 1453 กด 3
e-Mail : fticheckup@fti.or.th
TEL : 086-329-1975-78

Share:

admin

administrator