Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิก

https://forms.gle/7J9m9VaUSsJTTKee8

 รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น 

Open House โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
บจก.ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย)
C&G Environmental Protection (Thailand) Co., Ltd.
โรงงานกำจัดขยะชุมชนในเขตที่กทม.กำหนด

ณ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 13.30 น.

FTI & BM Privileges … สิทธิประโยชน์พิเศษ
สำหรับสมาชิกประเภท สามัญ – โรงงาน (สน.)  รับส่วนลดสูงสุด 50%
ภายใต้โครงการสิทธิ์ส่วนลดแทนเงินสด 30% จากค่าบำรุงสมาชิก ปี 65

อัตราค่าสมัครกิจกรรม

ราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สมาชิก BM Platinum

(1)สมาชิก +(2) : สมาชิก ส.อ.ท.&BM Member 

BM Member/สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ประกอบการทั่วไป

3,745 บาท/ท่าน

3,852 บาท/ท่าน

4,066 บาท/ท่าน

4,494 บาท/ท่าน

บรรยาย🗣️
📝การบริหารจัดการ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
📝เทคโนโลยีการผลิตพลังงานพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน โดยระบบเตาเผา (Incinerator)
📝ระบบควบคุม มลพิษและก๊าซพิษ


เยี่ยมชม📢

🌱 โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร ดำเนินธุรกิจให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
🌱 กระบวนการกำจัดขยะ
🌱 ระบบควบคุม มลพิษ และก๊าซพิษ
** หมายเหตุ ** รายละเอียดกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม!!

☎️ติดต่อสอบถาม : หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ติดต่อ : คุณทราย l คุณแต้ง
Call Center 1453 (กด 1125) มือถือ 086-329-1976
E-mail : virinyaa@fti.or.th

Share:

admin

administrator