Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
e-Member Card Market Place Promotion หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

? Free Online Site Visit & One on One Advisory ศึกษาดูงานและให้คำปรึกษาออนไลน์กิจกรรม มาดูกัญ(ชา)….CANNABIS HUB

Free Online Site Visit & One On One Advisory ” ศึกษาดูงานและให้คำปรึกษาออนไลน์กิจกรรม มาดูกัญ(ชา)….CANNABIS HUB” ฟรี!! …สำหรับผู้ถือบัตร FTI e Member Card (ต้องใช้รหัสบัตร FTI e Member Card เพื่อยืนยันเข้าร่วม)

Business Matching e-Member Card Matching Event

?ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Online Business Matching (ICT) TAIWAN – THAILAND Enterprises 2021

เจรจาธุรกิจออนไลน์ กับนักธุรกิจจาก Taiwan Reinforce Information Communication Technology (ICT) TAIWAN – THAILAND Enterprises 2021 ♦ จัดโดย ฝ่ายต่างประเทศ และหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Taipei Computer Association (TCA) ? วันศุกร์ที่ 17

e-Member Card Market Place Promotion

✨ ฟรี!! ประชาสัมพันธ์ลงขายสินค้าบน FTI e-Member Card สิทธิประโยชน์ สำหรับ สมาชิก ส.อ.ท. เท่านั้น ?

สมัครเข้าร่วม >> โครงการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับโรคโควิด-19 เงื่อนไข ? เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และประชาสัมพันธ์ในนามองค์กร? ผลิตภัณฑ์ เพื่อการ รักษา | ป้องกัน | เยียวยา? หากเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก      (สินค้านำเข้า/ซื้อมาขายต่อ ต้องผ่านการพิจารณาเป็นพิเศษ)? ผลิตภัณฑ์ต้องมีมาตรฐานรองรับ เช่น อย. ,

e-Member Card Market Place Promotion หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พร้อมให้โหลดแล้ว !! คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาต่างชาติ 4 ภาษา

Previous Next คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาต่างชาติ 4 ภาษาได้แก่ ภาษาลาว,อังกฤษ, กัมพูชา และ พม่า จัดเต็มเนื้อหาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด 19 ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องทางการแพทย์ แนะนำข้อปฎิบัติตนทั้งก่อน ระหว่าง และ หลังรับวัคซีน อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป   ? ฉบับภาษาไทย : http://ssss.network/2uq08?ฉบับภาษาลาว :

e-Member Card Market Place Promotion หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ข่าวสาร 1 หมวดหมู่ข่าวสาร 2

โครงการ 2 ส.อ.ท. สำรวจความต้องการวัคซีนทางเลือก (แบบมีค่าใช้จ่าย) “โครงการวัคซีนทางเลือก เพื่อช่วยเหลือภาคสังคมและเศรษฐกิจ”

แนวปฏิบัติในการออก หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน กรณีโรคโควิด 19 แบบสำรวจความต้องการ_Click ปิดรับสำรวจ : วันศุกร์ที่ 6 ส.ค. 64 หมายเหตุ▶  เพื่อรวบรวมความต้องการไปสรุปแนวทางดำเนินการ▶  ไม่ใช่การสั่งซื้อ/จอง▶  ไม่สามารถระบุชื่่อวีคซีน ค่าใช้จ่ายขึ้นกับวัคซีนที่สามารถจัดหาได้ ณ เวลานั้นๆ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยCALL CENTER 1453 (กด 10)E-mail: mrd@fti.or.th