Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เงื่อนไข

🟠 เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และประชาสัมพันธ์ในนามองค์กร
🟠 ผลิตภัณฑ์ เพื่อการ รักษา | ป้องกัน | เยียวยา
🟠 หากเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
     (สินค้านำเข้า/ซื้อมาขายต่อ ต้องผ่านการพิจารณาเป็นพิเศษ)

🟠 ผลิตภัณฑ์ต้องมีมาตรฐานรองรับ เช่น อย. , มอก. , GMP เป็นต้น
🟠 ให้ราคาพิเศษ/ส่วนลด สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ด้วยกัน
🟠 สามารถตรวจสอบผู้ผลิต หรือแหล่งที่มา เพื่อการสอบกลับที่มาสินค้า
     (Tracking)

 

☎ ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมฯ
Call Center 1453 กด 3

Share:

admin

administrator