Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ส.อ.ท. สำรวจความต้องการวัคซีน COVID-19 เพิ่มเติม

ลงทะเบียน คลิก!!
>>https://forms.gle/kTusF7H8DpGhEaPr8<<

ยังไม่ทราบค่าใช้จ่าย แล้วแต่วัคซีนที่นำเข้า
(ค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่เคยแจ้ง สำหรับ Phase 1-3 ประมาณ 1,000 บาท/โดส)

**สิทธิประโยชน์สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย**
🔹 แจ้งแบบสำรวจความต้องการวัคซีน เพิ่มเติม
(ไม่สามารถระบุชื่่อวีคซีน)
– วัคซีนทางเลือก แบบมีค่าใช้จ่าย –
– หากต้องการปรับยอด ไม่ต้องกรอกใหม่ ขอให้แจ้งทาง e-mail: mrd@fti.or.th

ข้อกำหนด :
– รอการติดต่อกลับ เมื่อมีความชัดเจน
– สมาชิกต้องรอรับการแจ้งยืนยัน และเข้ารับการฉีดในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต
– จำนวนความต้องการวัคซีน เป็นจำนวนคน ไม่ใช่จำนวนโดส
– สภาอุตสาหกรรมฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรวัคซีน และแจ้งสมาชิกฯ หากมีการเปลี่ยนแปลง
– หากสถานประกอบการ มีสาขาอยู่หลายจังหวัด ขอให้กรอกทีละ 1 สาขา


หมายเหตุ:
– ไม่ควรแจ้งแบบสำรวจซ้ำซ้อน หากท่านได้เคยแจ้งแบบสำรวจแล้ว

ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทร : 02-345-1000 กด 10
E-Mail : mrd@fti.or.th

Share:

admin

administrator