Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประมวลภาพกิจกรรม คลิก!!

จบแล้วสำหรับกิจกรรม

♻🌁ศึกษาดูงานสถานีผลิตน้ำประปาด้วยพลังงานทางเลือก💧
และต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ
ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับภาคอุตสาหกรรม

🗓️วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ บจก. อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์  อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

บรรยาย🗣️
📝 แนวคิดและวิธีการบริหารจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
📝การบริหารจัดการระบบน้ำดิบ ระบบน้ำประปา และระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรมด้วยพลังงานทางเลือก

เยี่ยมชม📢

💧 ขบวนการผลิตน้ำประปาและน้ำเพื่ออุตสาหกรรม พร้อมเยี่ยมชมเทคโนโลยีการกรองน้ำด้วย Ceramic Membrane บริษัท Cerafiltec จากประเทศเยอรมันนี เครื่องแรกในประเทศไทย
💧 ระบบโครงข่ายชลประทานทางท่อ (อ่างเก็บน้ำ) ความจุรวมกว่า 30 ล้านลบ.ม.
💧 ชมสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุตสาหกรรม IWRM อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมชมโชว์รูม ถังเก็บน้ำแบบเหล็กถอดประกอบ ที่แรกในเอเซีย
💧 ระบบบำบัดน้ำเสียระบบMBR และSBR ภายในนิคมอุตสาหกรรม TFD จังหวัดฉะเชิงเทรา
** หมายเหตุ ** รายละเอียดกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม!!

☎️ติดต่อสอบถาม : หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ติดต่อ : คุณแต้ง
Call Center 1453 (กด 1125) มือถือ 086-329-1976
E-mail : virinyaa@fti.or.th

ขอขอบคุณสำหรับความสนใจและความไว้วางใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

Share:

admin

administrator