Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เชิญชวน สมัครเข้าร่วม โครงการตรวจสุขภา
พนักงานประจำปี 2565 
กับ ส.อ.ท. 

รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ (ทางออนไลน์)
  2. รออีเมลยืนยันว่าได้รับสมัครเข้าร่วม โดยเจ้าหน้าที่จะจัด TOR และแบบ แจ้งรายการตรวจ
  3. โปรดเซ็นชื่อใน TOR พร้อมระบุสาขา และส่ง file scan ทั้งชุดกลับมายังทางสภาอุตสาหกรรมฯ (ส่วนกลาง) และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่ท่านสังกัด ภายในวันที่กำหนด
  4. สภาอุตสาหกรรมฯ จะจัดส่งใบเสนอราคาตรวจให้ (ทางอีเมล)
  5. ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับ (หรือท่านสามารถติดต่อทางโรงพยาบาลได้เลย) เพื่อวางแผนการตรวจ

 ** ทางโรงพยาบาลมีมาตรการในการรองรับการตรวจในช่วงโควิด-19** สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลโดยตรง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 65 กับ ส.อ.ท.
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 

คุณข้าว 
Call Center : 1453 ต่อ 1120
Tel 086-329-1978
E-mail : fticheckup@fti.or.th

Share:

admin

administrator