Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เชิญชวน สมัครเข้าร่วม โครงการตรวจสุขภา
พนักงานประจำปี 2565 
กับ ส.อ.ท. 

รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ (ทางออนไลน์)
2. ส่งแบบแจ้งรายการตรวจ (ทางอีเมล)
3. รออีเมลยืนยันว่าได้รับรายการครบถ้วน พร้อมเจ้าหน้าที่จะจัดส่ง TOR และใบเสนอราคาตรวจให้
4. ส่งสำเนา (สแกน) TOR ที่เซ็นแล้วกลับมายังเจ้าหน้าที่
5. ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับ (หรือท่านสามารถติดต่อทางโรงพยาบาลได้เลย) เพื่อวางแผนการตรวจ

 ** ทางโรงพยาบาลมีมาตรการในการรองรับการตรวจในช่วงโควิด-19** สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลโดยตรง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โครงการตรวจสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Call Center : 1453 ต่อ 1120
Tel 086-329-1978
E-mail : fticheckup@fti.or.th

Share:

admin

administrator