Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

📢FTI Privileges | สิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับสมาชิกประเภท สน. รับส่วนลดสูงสุด 50% จากค่าบำรุงสมาชิก ปี 65

อบรมเคล็ดลับสร้างกราฟิกดีไซน์ทางธุรกิจด้วย Photoshop #รุ่นที่ 1

Training & Workshop : Graphic Design for Business with Adobe Photoshop # รุ่นที่ 1

สอนโดย อาจารย์ขวัญอรุณ โอภานนท์
วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ Branding & Digital Marketing


▶✏สมัครเข้าอบรม

!! รับจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น หรือจนกว่าจะเต็ม!!

📆 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
📍ณ ห้อง Galleria 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท31 กรุงเทพฯ
🧩จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

🔔ผู้อบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Adobe Photoshop คอร์สเรียนกราฟิก นี้สอนตั้งแต่ Basic
 📌* สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันอบรมคือ Notebook พร้อม Program Adobe Photoshop สำหรับลงมือทำจริงในทุกหัวข้อ *


🔑เน้นเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้
✏ แนะนำกราฟิกดีไซน์ นี้เกี่ยวกับอะไร
✏ ความรู้เบื้องต้นของ “การออกแบบสำหรับธุรกิจ” (Design for Business)
พื้นฐานความรู้งานกราฟิก
✏ ทำ Workshop การใช้งาน Adobe Photoshop
WORKSHOP: การสร้างงานกราฟิกด้วยการสร้างภาพ Content ใน Social Media ต่างๆ
✏ แนะนำแหล่งดูงานกราฟิกดีไซน์และแหล่ง Download องค์ประกอบในงานกราฟิก (แบบถูกลิขสิทธิ์)

📎📏กำหนดการอบรมเคล็ดลับสร้างกราฟิกดีไซน์ทางธุรกิจด้วย Photoshop #รุ่นที่ 1

อัตราค่าสมัครเข้าร่วมอบรม

ค่าสมัครในการเข้าร่วมอบรม

ราคา (ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สมาชิก BM Platinum

3,000 บาท/ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สมาชิก (1)+(2) BM Member และสมาชิกสภาอุตฯ

3,300 บาท/ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(1)สมาชิก BM Member

3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(2)สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้ประกอบการทั่วไป

4,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

หมายเหตุ
1.สมาชิก FTI ประเภทสามัญ – โรงงาน (สน.) **รับส่วนลดสูงสุด 50% จากค่าบำรุงสมาชิก ปี 2565** 
2.!! รับจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น!!
3.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าอบรมที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีผลตรวจ ATK ล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้าอบรม แล้วเท่านั้น (เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบก่อนเข้าห้องอบรม)
4.รายละเอียดกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม

 

 

 

 

Share:

admin

administrator