Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

📢ศึกษาดูงาน Cluster Visit อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง💋💄 และรับคำปรึกษา One-On-One เพื่อขอใช้บริการและการสนับสนุน

By หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี
📌พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.40 น. 
🏢ณ โถง Business Center ทาวเวอร์ D ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
📋 ลงทะเบียนจองคิวด่วน

สมัครลงทะเบียน คลิก

ด่วนรับจำนวนจำกัด ปิดรับสมัคร 20 ก.ค. นี้เท่านั้น
(กรุณาแสดงผลตรวจ ATK ก่อนดินทาง)

💥 สิทธิประโยชน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ฟรี เฉพาะสมาชิกสภาอุต ผู้ถือบัตรสมาชิก FTI e-Member Card หรือ สมาชิก BM Member
 💥

(ผู้ประกอบการทั่วไป ท่านละ 1,070 บาท (รวม VAT 7%))

เพื่อทำความรู้จักกับตัวช่วยและกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการพร้อมทั้งการให้บริการขยายขนาดธุรกิจ การรองรับงานวิจัยและอุตสาหกรรมในประเทศเป็น Testing Hub

เยี่ยมชม
🕹– Insight Thailand Science Park
🕹– ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
🕹– ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
🕹– INOXELLA NANOCOSMED LABORATORIES
🕹– บริษัท พีชแอนด์โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
🕹– Techno-Business Clinic / ถาม – ตอบ ขอรับคำปรึกษาแบบ One-on-one

** หมายเหตุ ** รายละเอียดกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม

 

📌สำหรับแจ้งความประสงค์รับคำปรึกษาแบบ One on One กับทีมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ช่วงท้ายกิจกรรม) คลิก
ขอความกรุณาผู้ประกอบการส่งกลับภายในวันที่ 20 ก.ค. 2565 

☎ ติดต่อสอบถามหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ส.อ.ท.
คุณทราย หรือ คุณแต้ง CALL CENTER 1453 (กด 1125) Mobile : 086-329-1976

Share:

admin

administrator