Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
e-Member Card Market Place Promotion หมวดหมู่ข่าวสาร 1 หมวดหมู่ข่าวสาร 2 หมวดหมู่ข่าวสาร 3 หมวดหมู่ข่าวสาร 4

บรรยายพิเศษ สูตรสำเร็จช่วย SMEs เปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืนใหม่

บรรยายพิเศษฟรี .. ที่เชียงใหม่ ในงาน FTI Expo 2022 “สูตรสำเร็จช่วย (S)(M)(E)(s) เปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืน”โดย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANKในงาน FTI Expo 2022 ที่เชียงใหม่สร้างโอกาสให้ผู้ส่งออกรายย่อยไปไกลกว่าที่คิด ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00-12.00

Market Place Promotion หมวดหมู่ข่าวสาร 1 หมวดหมู่ข่าวสาร 2 หมวดหมู่ข่าวสาร 3 หมวดหมู่ข่าวสาร 4

วัคซีนทางเลือก กับ ส.อ.ท. โครงการวัคซีนทางเลือกเพื่อช่วยภาคสังคมและเศรษฐกิจ วัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ต้องการเปลี่ยนรายชื่อผู้ฉีดวัคซีน วีดีโอสอนการทำรายชื่อส่ง ราชวิทยาลัย CSV VDO ขั้นตอนยินยอมฉีดวัคซีน และเอกสารกำกับยา CRA AGREEMENT ข้อตกลงจัดสรรวัคซีนตัวเลือก เช็คสถานะการจัดสรรวัคซีน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องการวัคซีน และเข้าทำระบบชำระเงิน (Click!!) FAQ ข้อมูลเพื่อตอบทุกข้อสงสัยวัคซีน (Click) ฝากคำถามวัคซีน/โอนเงินภายใน 11 มิ.ย. แต่ไม่ได้เข้าทำระบบชำระเงิน (Click here) สมัครสมาชิกส.อ.ท.

e-Member Card Market Place หมวดหมู่ข่าวสาร 1 หมวดหมู่ข่าวสาร 2 หมวดหมู่ข่าวสาร 3 หมวดหมู่ข่าวสาร 4

โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2564 เฟส 2

โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2564 เฟส 2  >> ตรวจเชื้อ COVID – 19 <<        >> โครงการตรวจสุขภาพ 2564 เฟส 2 <<    เชิญชวน สมัครเข้าร่วม โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2564 เฟส