Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


เชิญชวนสมัครเข้าร่วม โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2566  กับ ส.อ.ท. 

 เปิดรับสมัครรอบเก็บตก

ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้น!

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  1. กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ (ทางออนไลน์)
  2. ทางเจ้าหน้าที่จะส่งแบบแจ้งรายการตรวจให้หลังจากได้รับการสมัคร (ทางอีเมล)
  3. รออีเมลยืนยันว่าได้รับรายการครบถ้วน พร้อมเจ้าหน้าที่จะจัดส่ง TOR
  4. ส่งสำเนา (สแกน) TOR ที่เซ็นแล้วกลับมายังเจ้าหน้าที่ และพร้อมจัดส่งใบเสนอราคาตรวจถัดไป
  5. ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับ (หรือท่านสามารถติดต่อทางโรงพยาบาลได้เลย) เพื่อวางแผนการตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2566 กับ ส.อ.ท.
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 
คุณบี / คุณมั้ง 
Call Center : 1453 ต่อ 1120
Tel 086-329-1978
E-mail : fticheckup@fti.or.th
Share:

admin

administrator